El- och instrumentkonstruktion

Våra uppdrag börjar oftast efter ställverket.

 • Detta innefattar:
  • – Förstudier
  • – Utredningar i fältanläggningar
  • – Utredningar styr och regler tekniska frågor
  • – Kostnadskalkyler
  • – Apparatskåps design
  • – Elkonstruktion
  • – Instrumentkonstruktion
  • – PID-design (el- och instrument lagret)
  • – Kravställningar, tekniska specar (utrustning, funktionalitet mm)
  • – Upphandlingsunderlag

Vi utför ritningsuppdrag i vanligt förekommande ritverktyg så som Cadett Elsa, Elmaster, E-Plan och ren Auto Cad.

För att få reda på mer hur vi kan hjälpa dig kontakta oss.

Thommy Gideonsson

Områdesansvarig konstruktion